Handmade musical instruments

90% nástrojů z mé vlastní produkce tvoří kytary a mandolíny. V posledních letech si všímám, že se Češi již vyléčili z onoho boomu záplavy Čínských nástrojů a začínají mít opravněné nároky na své nástroje. Ty jim však masová výroba na východě nabídnout nemůže. Mnoho kytaristů má již pátý nástroj v posledních 10-ti letech a zároveň jsou si vědomi toho, že ani jejich současný jim nevydrží dlouho. Nejčastějšími závadami těchto nástrojů jsou problémy v ladění, nestabilita krku, zvlnění přední desky a praskliny způsobené vysycháním nestabilního, čerstvého materiálu. O hráčských vlastnostech, zvukových vlastnostech a jejich trvalosti ani nemluvě. Vlastní nástroje vyrábím pouze z vyzrálého a kvalitního materiálu a ke každému přistupuji zcela individuálně, čímž jsem schopen zajistit vysokou kvalitu a trvalost nástroje. Ostatně se o tom můžete přijít přesvědčit sami! Rád Vás přivítám ve své dílně!

Comments are closed.